IMPERIALISM AND IDENTITIES AT THE  EDGES OF THE ROMAN WORLD 4

Pozivamo sve zainteresovane koleginice i kolege da se prijave za učešće na konferenciji koja će se održati u Istraživačkoj stanici Petnica u periodu od 20. do 23. septembra 2018. godine.

Više informacija...

PETNIČARI U NOVOM BROJU NATURE-A

U jednoj od vodećih studija drevne DNK-a koja je realizovana u proteklim godinama učestvovali su i bivši učesnici Programa arheologije Dušan Borić i Dragana Antonović, kao i bivši rukovodilac programa Andrej Starović. Rezultate ovog istraživanja publikovani su u novom broju Nature-a i možete ih videti ovde.

ZIMSKI KURS ARHEOLOGIJE

Od 01. do 05. marta u Istraživačkoj stanici Petnica biće realizovan Zimski kurs arheologije, za učenike srednjih škola naprednog nivoa programa. Sadržaj programa usemren je na pripemi učesnika za realizacijom samostalnih ili grupnih istraživačkih projekata u toku ove kalendarske godine. Pored teoretskih predavanja čije teme će se odnositi na određena istraživača pitanja obuhvaćenih predlozima, učesnici će započeti i realizaciju svojih istraživačkih tema.

ZIMSKA ŠKOLA ARHEOLOGIJE

U periodu od 21. do 27. februara biće realizovana Zimska škola arheologije, za učesnike srednjih škola osnovnog nivoa programa. Kroz niz teoretskih predavanja i praktičnih radionica učesnici će imati prilike da se detaljnije upoznaju sa osnovnim odlikama istorijskih perioda, tehnikama i metodama koje se primenjuju u širokom spektru arheoloških istraživanja, pravilnim pristupima multidisciplinarnih istraživanja, kao i prirodi naučnih problema sa kojom se arheologija kao naučna disciplina bavi.

NOVI SAJT PROGRAMA ARHEOLOGIJA

Početak 2018. godine započinjemo redizajniranim sajtom Programa arheolgija u Istraživačkoj stanici Petnica. Nadamo se da će novi izgled naše internet stranice pomoći svim našim bivšim, sadašnjim i budućim učesnicima da dobiju još bolji kvalitet informacija o našem radu, mogućnostima i planovima.

 

KONFERENCIJA KORAK U NAUKU 2017.

Krajem novembra meseca održana je XVI Konferencija Korak u nauku polaznika petničkih programa u Istraživačkoj stanici Petnica. Među mnogobrojnim radovima našlo se i pet najuspešnijih radova sa Programa arheologija realizovani od strane šest autora u toku 2017. godine.

PETNIČKE SVESKE 75

Krajem novembra meseca izašao je 75. broj Petničkih sveski - Zbornik radova polaznika Istraživačke stanice Petnica. Četri najuspešnija rada sa Programa arheologija koji su realizovani u toku 2016. godine  i koji su bili prezentovani na konferenciji Korak u nauku 2016. našlo se među 90 publikovanih radova u ovom izdanju.