STRUČNI TIM

U toku jedne kalendarske godine na aktivnostima Programa arheologija učestvuje oko 80 različitih stručnih saradnika i studenata koji ujedno pružaju i svoj veliki doprinos u planiranju i organizovanju rada programa. Ipak najuži stručni tim programa čine:

 

Vladimir PECIKOZA, arheolog aktuelni rukovodilac Programa arheologija i Odeljenja društvenih nauka u Istraživačkoj stanici Petnica.

Na programima učestvuje još kao učenik osnovne škole i prolazi sve faze petničkog arheološkog modela od učesnika, studenta i stručnog saradnika, do profesionalnog radnika. Polje interesovanja usmereno je pored obrazovnog rada na metodologiju i multidisciplinarnim pristupima rešavanjima naučnih problema.

 

Milan MARKOVIĆ, arheolog pomoćnik rukovodioca Programa arheologija u Istraživačkoj stanici Petnica.

Na petničkom programu učestvuje kao polaznik srednjoškolac, a zatim kao student saradnik i stručni saradnik. Svoja interesovanja razvija u domenu široke primene hemijskih metoda u arheološkim istraživanjima.

 

 

Andrej STAROVIĆ, arheolog, član programske komisije Programa arheologija u Istraživačkoj stanici Petnica.

Učestvovao je gotovo u formiranju programa arheologije kao srednjoškolac i student, a potom i kao rukovodilac programa dugi niz godina. Utemeljivač je modela obrazovnog arheološkog rada koji je postao jedan od prepoznatljivih simbola rada Petnice. Danas je jedan od vodećih kustosa u Narodnom muzeju u Beogradu.

 

 

Radivoje ARSIĆ, arheolog, član programske komisije Programa arheologija u Istraživačkoj stanici Petnica.

Kao student saradnik dolazi na program i pruža značajan doprinos na polju istraživanja i obrazovanja u domenu antičkog horizonta na lokalitetima Petnica – Naselje ispred Male pećine i Petničke pećine. Kratko vreme našao se i na čelu programa. Danas je u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Valjevu, kao šef istraživačkog odeljenja.

 

 

Gordana JEREMIĆ, arheolog, član programske komisije Programa arheologija u Istraživačkoj stanici Petnica.

U Petnicu dolazi kao učesnik studentskih programa, a potom i kao stručni saradnik. Sfera interesovanja usmerena je na izučavanju antičkog sveta, sa posebnom pažnjom na istraživanju mozaika. Danas je u Arheološkom institutu u Beogradu, kao viši naučni saradnik.

 

 

Dejan RADIČEVIĆ, arheolog, član programske komisije Programa arheologija u Istraživačkoj stanici Petnica.

Dugogodišnji stručni saradnik koji je doprineo razvoju poznavanja i izučavanja srednjeg veka na petničkom arheološkom programu, ali i na unapređenju obrazovnog rada sa srednjoškolcima i studentima. Danas je docent na Filozofskom fakultetu Odeljenju za arheologiju u Beogradu.

 

 

Adam CRNOBRNJA, arheolog, član programske komisije Programa arheologija u Istraživačkoj stanici Petnica.

Još jedan od učesnika studentskih programa, a potom i stručni dugogodišnji saradnik. Polje interesovanja usmerene su mu na numizmatičkim istraživanjima, kao i na izučavanju antičkog sveta. Danas je jedan od vodećih kustosa u Narodnom muzeju u Beogradu.

 

 

Marko JANKOVIĆ, arheolog, član programske komisije Programa arheologija u Istraživačkoj stanici Petnica.

Na petničkom programu učestvuje još kao srednjoškolac, a potom i kao student saradnik i stručni saradnik. Jedan je od utemeljivača konferencije Imperialism and Identities at the Edges of the Roman World koja se u Petnici organizuje već dugi niz godina. Danas je upravnik Arheološke zbirke na Filozofskom fakultetu u Beogradu.