PUBLIKACIJE

Posebna pažnja rada Istraživačke stanice Petnica čini izdavačka delatnost koja je u najvećoj meri posvećena publikovanju rezultata istraživačkih projekata učesnika obrazovnih programa. U toku jedne kalendarske godine na programu arheologija realizuje se između 10 i 15 istraživačkih projekata, od kojih oko 5 radova bivaju finalizovani do samoga kraja. Već duži niz godina rezutati ovih projekata bivaju prezentovani na petničkoj konferenciji Korak u nauku, a potom i publikovani u Petničkim sveskama – zborku radova Istraživačke stanice Petnica.

Povod 25 godina postojanja i rada Istraživačke stanice Petnica priređen je i poseban zbornik Antropologia u kome su se našli radovi bivših učesnika programa društvenih nauka, a danas eminentnih stručnjaka iz zemlje i inostranstva.

Celokupne dosadašnje radove sa Programa arheologija možete videti ovde.