PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

U toku jedne kalendarske godine Program arheologija organizuje više različitih seminara, kampova, radionica i sličnih programa. Osnovu našeg obrazovanog modela čini sticanje novih i proširivanje postojećih saznanja i iskustava u istraživačkom radu iz oblasti arheologija. U zavisnosti od ciljne grupe svoje aktivnosti realizujemo kroz niz tematskih programa koji pored teoretskih predavanja, u najvećoj meri sadrže praktične aktivnosti učesnika kako na terenu, tako i u kabinetima i specijalizovanim laboratorijama.

Specifičnost našeg rada čini mogućnost učesnika programa i za realizacijom samostalnog ili grupnog istraživačkog projekta uz stručni nadzor saradnika programa, eminentnih stručnjaka iz Srbije i inostranstva. Takođe, još jedna od posebnih odlika našeg modela čini i multidisciplinarni pristup rešavanja naučnih problema. Na taj način učesnici programa imaju mogućnost za daleko širim sticanjem saznanja i iskustava iz mnogobrojnih naučnih oblasti i disciplina, ali i da stvore uvid u savremen način izučvanja nauke.

PROGRAMI ZA OSNOVCE

Najmlađu grupu sa kojima Program arheologija realizuje svoje aktivnosti čine učenici osnovnih škola, uzrasta 10-15. godina. Najveći broj programskih aktivnosti realizuju se kroz dva specijalizovana programa u okviru Istraživačke stanice Petnica: Naučni dan i Letnja naučna škola.

PROGRAMI ZA SREDNJOŠKOLCE

Najveći broj aktivnosti Programa arheologija usmeren je na rad sa učenicima srednjih škola, uzrasta 15-19. godina. Za ovu grupu organizujemo niz kontinuiranih godišnjih programa na osnovnom i naprednom nivou.

STUDENTSKI PROGRAMI

Posebnu pažnju petničkog arheološkog obrazovanog modela čini rad sa studentima. Aktivnosti usmerene u radu sa ovom ciljnom grupom obuhvataju širok spektar rada.

KONFERENCIJE I SKUPOVI

U toku godine Program arheologija je domaćin i određenim konferencijama i radnim skupovima u organizaciji saradničkih institucija i društava.