PROGRAMI ZA OSNOVCE

Najmlađu grupu kojima Program arheologija realizuje svoje aktivnosti čine učenici osnovnih škola, uzrasta 10-15. godina. Najveći broj programskih aktivnosti realizuju se kroz dva specijalizovana programa u okviru Istraživačke stanice Petnica: Naučni dan i Letnja naučna škola.

Učesnici na našim programima imaju prilike da stvore uvid na koji način se uz primenu različitih naučnih disciplina rekonstruiše život čoveka u određenom periodu na određenom mestu. Na taj način model rada forsira kod učesnika igru sa naukom, samostalnu kreativnost i razmišljanje, kao i povezivanje šireg spektra znanja iz više naučnih oblasti i disciplina.

Pored upoznavanja učesnika sa osnovama arheološke nauke i osnovnim odlikama istorijskih perioda, od praistorije do savremenog doba, programske aktivnosti u najvećoj meri obuhvataju praktičan rad. Kroz takve oblike rada učesnici imaju prilike da se oprobaju u širokom spektru metodoloških tehnika i primeni određenih savremenih terenskih i laboratorijskih instrumenata i aparata.

Potraga za novim arheološkim lokalitetima, terenskim istraživanjima sa i bez procesa iskopavanja, prikupljanje podataka sa različitih vrsta artefakata: keramičkih, metalnih, koštanih, kamenih i ostalih nalaza, analiza umetničkih i arhitektnoskih dela, primeni bioloških, hemijskih, fizičkih, geoloških, astronomskih i drugih metoda u rekonstrukciji prošlosti samo su jedan od segmenata oblasti kojim se ovaj obrazovani model bavi.