KONFERENCIJE I SKUPOVI

U toku godine Program arheologija je domaćin i određenim konferencijama i radnim skupovima u organizaciji saradničkih institucija i društava. Zahvaljujući opremljenosti i radnim kapacitetima Istraživačke stanice Petnica u mogućnosti smo za realizacijom ovakvih aktivnosti, koji u najvećoj meri koriste naši bivši učesnici programa, a danas profesionalni radnici.

Iako ova aktivnost nije primarna u našem radu zadovoljstvo nam je da smo do sada bili domaćini mnogobrojnih konferencija i skupova, od kojih posebno ističemo konferenciju Imperialism and Identities at the Edges of the Roman World. Ona se već kontinuirano, svake druge godine, održava u Petnici, a koja po svojoj priodi teme okuplja vodeće istraživače iz celog sveta u ovoj oblasti.