KOMPLEKS PETNICA

Kompleks Istraživačke stanice Petnica sastoji se od niza različitih segmenata koji obuhvataju kapacitete za smšetaj i ishranu, radne sale i kabinete, stručnu biblioteku, kao i niz specijalizovanih laboratorija.

Smeštaj i ishrana učesnika

U samom kompleksu nalazi se hotel sa oko 170 ležajeva u sobama sa 1, 2, 3 i 4 kreveta. Sve sobe imaju zasebno kupatilo, klimatski sistem i pokrivene su wi-fi sistemom. Restoran sa kuhinjom raspolaže sa oko 250 mesta u kome je učesnicima obezbeđena ishrana u tri obroka: doručak, ručak i večera. U sklopu restorana nalazi se i kafe u kome učesnici mogu dobiti različite vrste kafa i čajeva, osvežavajuća pića i vodu, slatkiše i sendviče, kao i sredstva za ličnu higijenu.

Radne sale i kabineti

Kompleks sadrži nekoliko različitih radnih sala i kabineta koje su opremljene savremenim nameštajem i tehničkom opremom za prikaz digitalnih prezentacija sa internet podrškom, wi-fi i sound sistemima. Kapacitet sala je od 20 do 40 mesta, kao i posebna konferencijska sala sa oko 150 sedišta. U zavisnosti od aktivnosti radni kabineti se posebno uređuju nameštajem i opremom prilagođeni za datu aktivnost.

U okviru ove celine nalazi se i računarski centar opremljen sa oko 50 destop računara, sa Linox i Windows operativnim sistemima, i internetom. Namena centara usmerena je na obuku učesnika u određenim segmentima rada sa različitim softverskim paketima i programima, kao i nesmetanu upotrebu od strane učesnika za sopstvene potrebe.

Stručna biblioteka

Biblioteka raspolaže sa oko 50 000 naučnih knjiga i časopisa, kao i nekoliko desetina elektronskih izdanja. Pored osnovnog dela biblioteke u kojima se nalaze sva izdanja razvrstani po naučnim oblastima, nalazi se i nekoliko zasebnih sala čitaonica, kao i prostora za noćni rad. Elektronska izdanja mogu se pretraživati i čitati na nekoliko Macintosh računara u samoj biblioteci, dok su celokupni resursi biblioteke na nesmetanom raspolaganju učesnicima.

Specijalizovane laboratorije

U okviru kompleksa Istraživačke stanice Petnica nalazi se i nekoliko specijalizovanih laboratorija za arheologiju, biologiju, elektroniku, fiziku, geologiju i hemiju. Sve laboratorije su opremljene savremenim nameštajem i tehničkom opremom, sa kapacitetom od 20 do 40 učesnika. Osnovna zamisao laboratorija jeste realizacija različitih vidova prikaza i obuke učesnika, sa različitih programa i programskih aktivnosti u okviru Istraživačke stanice Petnica.