Bogdana Opačić

5/11/2018

Još u nižim razredima osnovne škole počelo je moje interesovanje za daleku prošlost, odnosno za arheologiju. Naročito me je interesovala praistorija, svakodnevni život čoveka, posebno na Balkanu. U prvom razredu srednje škole prijavila sam se za seminar arheologije u Petnici i tada je počeo moj istraživački put. Tokom srednje škole bila sam polaznik seminara arheologije u Petnici gde sam se bavila praistorijom, koja mi je iz dana u dan postajala sve zanimljivija. U Petničkim sveskama objavila sam 1995. godine sa Nenadom Popovićem „Rekognosciranje toka reke Jablanice“, a mentor nam je bio Radivoje Arsić.  U tom, srednjoškolskom, periodu sam učestvovala na arheološkim iskopavanjima lokaliteta Židovar i lokaliteta Naselje ispred male pećine u Petnici, što me je još više zainteresovalo za arheologiju. Nakon srednje škole upisala sam studije arheologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a u Petnicu nastavila da dolazim kao mlađi saradnik. Na seminarima u Petnici zajedno sa drugim mlađim saradnicima i polaznicima arheologije istraživala sam prošlost i u Petničkim sveskama objavila 3 istraživačka projekta, a kao mentor sam učestvovala na jednom projektu. Tokom studija uspostavila sam kontakt sa ustanovama kulture koje se bave zaštitom nasleđa, te zajedno sa njima učestvovala na arheološkim iskopavanjima u Novom Sadu, Pančevu, Mionici i, naravno, Petnici.

Pri kraju studija postala sam rukovodilac seminara arheologije 1 u Petnici. Nastavila sam rad sa polaznicima i mlađim saradnicima, istraživali smo arheologiju, radili nova rekognosciranja u okolini Valjeva, analizirali mnoga zanimljiva pitanja u arheologiji. U međuvremenu sam postala mama a seminar je preuzeo Vladimir Pecikoza. Tada je krenula potraga za novim poslom , i pokazalo se da moj rad u Istraživačkoj Stanici Petnica nije meni doneo samo znanje i veštine o arheologiji, nego je Petnica od mene napravila istraživača, osobu koja kritički promišlja, koja zna da koristi stručnu literaturu, stvorila je analitičara. Zaposlila sam se u srednjoj školi u Pančevu gde sam predavala građansko vaspitanje i latinski jezik. Iako je građansko vaspitanje za mene bilo novina, veštine i znanja stečena u Petnici pomogli su mi da vrlo brzo savladam program ovog školskog predmeta, i da učenike zainteresujem i naučim ih da analiziraju i argumentovano kritikuju.  U školi sam radila 3,5 godine, a 2012. godine sam se zaposlila u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, republičkoj ustanovi kulture, na mestu istraživača. Zavod za proučavanje kulturnog razvitka se bavi istraživanjima iz oblasti kulturne politike i sociologije kulture. U Zavodu se bavim istraživanjima kulturne participacije i kulturne politike, radim na projektima koji se tiču međunarodne saradnje i strateškog planiranja. Do sada sam istraživala kulturne potrebe i navike građana Srbije, starijih ljudi u Srbiji, maturanata Srbije, stanje bioskopa u Srbiji, a u okviru IPA projekta prekogranične saradnje sam istraživala kulturne potrebe i navike građana Pančeva. Učestvovala sam u izradi Akcionog plana razvoja kulture 2014 – 2015 u Pančevu, izradi Strategije razvoja kulture Grada Pančeva za 2016 – 2020, promovisala sam svoja istraživanja na mnogobrojnim konferencijama u zemlji i inostranstvu.

Iako se više ne bavim arheologijom u punom obimu, u svojim istraživanjima i strateškim planovima koristim svoje znanje iz arheologije, značaj kulturnog nasleđa podvlačim kao bitan faktor razvoja kulture na lokalnom i nacionalnom planu.  Na osnovu svojih istraživanja kulturno nasleđe koristim u svrhu razvoja kulturnog turizma koji može predstavljati podstrek za razvoj i prezentovanje kulture i društva u celini.

Categories Utisak o Petnici

Marija Ljuština

5/11/2018

Nakon prvog dolaska na seminar arheologije u ISP 1993., Marija Došenović (od 2002. Ljuština) upisala je studije, diplomirala, magistrirala i doktorirala na Odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, na kom je zaposlena od 2000. Na Odeljenju za arheologiju učestvuje u izvođenju nastave na kursevima o mlađoj praistoriji Evrope, kao i u individualnom mentorskom radu na osnovnim, master i doktorskim studijama.

Učestvovala je na više terenskih istraživanja i sarađivala sa više institucija koje se bave arheologijom. Angažovana je na projektu sistematskog istraživanja višeslojnog lokaliteta Židovar kod Vršca u Banatu od njegovog pokretanja 1996. Od 2002. bila je saradnik na projektima Stanovništvo i naselja iz predrimskog doba na tlu Srbije, Arheološka građa – osnova za proučavanje kulturnog kontinuiteta u praistoriji i antici na teritoriji Srbije, Društvo, duhovno-materijalna kultura i komunikacije u praistoriji i ranoj istoriji Balkana. Član je istraživačkog tima međunarodnog projekta Iron Age Female Identities in the Southern Carpathian Basin. Kao stipendista Tokio fondacije bila na studijskom boravku na Institutu za praistoriju Freie Universität-a u Berlinu, a po pozivu je održala predavanje pod naslovom Southern Border of the Pannonian Plain in 1st Half of 2nd Millennium BC: Case Study of Židovar, South Banat district, Serbia, na Univerzitetu u Kembridžu, u okviru aktivnosti na Division of Archaeology, Later European Prehistory Seminar.

Usmenim prezentacijama uzela je učešće na naučnim skupovima u Srbiji, Bugarskoj, Rumuniji, Hrvatskoj, Nemačkoj i Austriji. Autor je više radova publikovanih u domaćoj i stranoj periodici, kao i monografskim publikacijama, iz oblasti bronzanog i gvozdenog doba jugoistočne Evrope. Područja interesovanja unutar ovih hronoloških i teritorijalnih okvira kreću se od naseobinske arheologije srednjeg bronzanog doba i studija keramike, preko različitih ekonomskih aspekata života praistorijskih zajednica (kao što je proizvodnja latenskih rotacionih žrvnjeva, ili upotreba mahunarki u ishrani), do pogrebne prakse. Interesovanje za tekstil u praistoriji, koje seže do njenog prvog rada o rekonstrukciji praistorijskog razboja, publikovanog u Petničkim sveskama, zadržalo se do danas, i bilo krunisano članstvom u komisiji za ocenu i odbranu doktorske disertacije Olivere Niničić na temu Tekstil u praistoriji na tlu Srbije. U spisku referentne literature bio je i rad iz Petničkih svezaka.

Profesionalna interesovanja prelivaju joj se i vreme provedeno u drugim aktivnostima, o čemu mogu da posvedoče suprug Veljko i kćerka Ksenija: arheologija je začin svakog zajedničkog putovanja. U četvrtoj deceniji života postala je zaljubljenik u borilačke veštine i danas je ponosni nosilac plavog pojasa u realnom aikidou.

Categories Utisak o Petnici

Neda Mirković Marić

5/11/2018

Stigla u Petnicu prvi put jednog zimskog dana 1993. godine. To je bilo vreme najveće  inflacije, pa je da bi joj dao novac za kartu od Sombora Nedin tata išao da zameni marke kod dilera.

Tada se u Petnici prvi put susrela sa gomilom istomišljenika i nije se osećala usamljeno što nekad više voli knjige i enciklopedije nego ljude. I mogla je da se sedi u biblioteci celu noć!!!!

Neda je upisala arheologiju zato što je bila opčinjena vinčanskom kulturom i tokom srednje škole besomučno je čitala o vinčanskim figurinama i posudama.

Nedin istraživački put nije bio ni lak ni pravolinijski. Bilo je tu skretanja i zastajanja i lutanja i flertovanja i preispitivanja i dvoumljenja i ljutnje i suza i znoja.

I tog fenomenalnog osećaja koji te hipnotiše kad si na terenu, kad si prašnjav od zemlje i sunce je prejako, a ti si u sondi umesto na plaži. Jedeš sendvič dok sediš prljav na gomili izbačene zemlje pored sonde, ali ti je super.

Bilo je tu i pomisli da se odustane i ode daleko. Ali, onda ponovo dođe teren i sve je lepo i svi su srećni.

Neda je rešila da ne ode odavde. Mnogo voli muzeje i mislila je da će svoj radni put naći u depou nekog muzeja, pošto voli miris prašine i inventarne knjige i posetioce, i radionice i decu kad prvi put vide arheološke nalaze.

Put ju je odveo na drugu stranu i danas radi kao arheolog-konzervator u Međuopštinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Subotici i brine se o arheološkim nalazištima severne Bačke i severnog Banata. Rekognoscira, evidentira arheološke lokalitete, piše projekte i svakim se oduševi i nada da će dobiti neke parice da se  još nešto radi i poboljša i doprinese. Pravi radionice i prezentacije i iskopava jedan višeslojni lokalitet kod Kikinde. Konačno zarađuje platu uživajući. Vrlo često radi i popodne i uveče i praznikom i subotom i nedeljom kad treba. I plaćaju se putovanja na koferencije i usavršavanja iz svog džepa. Umesto toga se moglo na more ili planinu...

Nedi nije bilo dosta arheologije, nego se udala za kolegu sa grupe, a i kuma joj je arheolog... Kad ide na odmor obilazi arheološka nalazišta i muzeje i smišlja šta će sledeće raditi.

Često se pita: Da li je vredelo? Da li je moglo drugačije? Očigledno da nije.

Videćemo...

Categories Utisak o Petnici

Ana Tripković

5/11/2018
U Istraživačku stanicu Petnicu prvi put kročila sam davne 1994. godine kao jedan od polaznika zimskog seminara Programa za arheologiju i još uvek je nisam napustila. Društevni kontekst odrastanja generacije kojoj pripadam bio je veoma specifičan, a Petnicu i ljude koji su je činili mnogi od nas doživljavali su kao ostrvo racionalnosti, znanja, mogućnosti i kreativnosti. Predanost predavača, atmosfera, celodnevna fokusiranost na istraživačke zadatke, sveža literatura, interakcija između polaznika i predavača predstavljali su osveženje u odnosu na klasičnu nastavu koja se odvijala u našim školama. Na brojnim seminarima koji su istovremeno uključivali praktičan rad i teorijsku perspektivu dobila sam prva saznanja o karakteru arheologije kao naučne discipine i izazovima koje ona pruža. Boravak u Stanici i iskustvo koje sam tamo stekla bili su presudni u izboru buduće profesije i životnog puta. Osnovne studije upisala sam na Odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 1996-te godine. Tokom studiija učestvovala sam na preko 20 terenskih istraživanja, od kojih je u mnogima od njih jedan od organizatora/učesnika bila i Istraživačka stanica Petnica. To je ujedno i vreme kada se kod mene javljaju uža interesovanja, a ona se pre svega odnose na praistoriju, naseobinsku arheologiju i studije keramike. Kao studentu arheologije, osim obaveza na fakultetu, vreme je bilo ispunjeno i dragocenim mentorskim radom sa učenicima srednjih škola u Stanici. Veliki broj tadašnjih polaznika danas su moje kolege.
Categories Utisak o Petnici

Aleksandar Milanovic

AM | 5/11/2018

Istraživačka stanica Petnica predstavlja jednu od najsvetlijih tačaka mog odrastanja. U njoj sam stekao neke od prijatelja sa kojima sam i danas u kontaktu, premda se ne bavimo istim poslovima i živimo na različitim krajevima sveta. Kao srednjoškolcu Petnica mi je pomogla da steknem osnovno znanje o pristupu i metodologiji naučnog istraživanja, da razvijem kritičko razmišljanje, ali da istovremeno ne podlegnem teorijama zavere. Način na koji su se programi realizovali, ali i opšta atmosfera tokom tih 1990-tih bila je potpuno drugačija od svega onoga što nas je okruživalo. Za mnoge Petnica je bila svojevrsno pribežište, bekstvo od košmara realnosti u „fantaziju“ nauke i istraživanja. Diskusije nakon predavanja znale su da potraju duboko u noć, a nakon toga su obično sledila pretraživanja štampanih tomova Britannica-e i ostale dostupne literature. Internet će biti uveden nekoliko godina kasnije. Još uvek mogu da osetim miris Petničke biblioteke. Na osnovnim studijama upravo zahvaljujući Petnici nisam imao većih problema. Nisam tek tada morao da učim kako se pišu seminarski radovi, kako se koristi kritički aparat i pišu bibliografske jedinice. U Petnicu sam nastavio da dolazim, sada kao saradnik. Tokom magistarskih studija Petnica mi je takođe pomogla, u svakom pogledu. To se ne zaboravlja. Kao nastavnik imao sam privilegiju i zadovoljstvo da napišem preporuke i uputim u „petničke misterije“ nekoliko svojih darovitih učenika. Ja sam nastavio da povremeno i po pozivu dolazim, kao predavač. Bile su to prilike da se sretnu stari prijatelji i osveže sećanja.

Categories Utisak o Petnici

Petnica 2018 ISSAS

Summer camp 2018 | 1/30/2018

2018 INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE IN PETNICA

SCIENCE CENTER

CHEMICAL ANALYSIS OF CERAMIC MATERIALS

(PETNICA 2018 ISSAS)

Location: Petnica Science Center, Valjevo, Serbia

Date: 5th – 15th August 2018.

Program description:

The call for the 2018 International Summer School of Archaeological Science offered by Petnica Science Center (Valjevo, Serbia) is now open. Students of Archaeology, Science and related fields are invited to apply for a ten-day experience. Our interactive program is focused on a personalized training analysis of materials and accompanying documentation which will provide our participants with international knowledge required by the modern standards in archaeological research. A maximum audience of 12 participants is required for this year and the call is open to both undergraduate and postgraduate students.

The Petnica 2018 ISSAS program consist of theoretical and laboratory sessions and a one-day field trip to nearby archaeological sites. The main goal of the course will be to investigate interconnectedness between traditional research questions, the archaeological context and the use of the appropriate instrumental techniques that offer precise empirical results. Petnica 2018 ISSAS will cover topics such as basic theories and approaches in archaeology and science, fundamentals of archaeological documentation procedure, processing archaeological artifacts and application of the most common physical-chemical analysis in modern archaeological research, such as spectroscopic (XRF, FT-IR) and chromatographic (GC-MS, HPLC) methods.

Petnica 2018 ISSAS participants who successfully complete the course will receive a certificate issued by the organizers, with a detailed curriculum of the Summer School. 

Petnica 2018 ISSAS Application:

For Petnica 2018 ISSAS, which will take place from August 5th to 15th 2018 at Petnica Science Center (Serbia), candidates are invited to submit their applications before the midnight of June 10st 2018 (Central European Time). The application documentation must include a CV and a brief letter of motivation (max. 300 words) which explains why the candidate should be considered as a participant in this year’s edition of the academic program.

Language: English

Course leader:

  • Vladimir Pecikoza, Petnica Science Center (Serbia)
  • Milan Marković M.A., Petnica Science Center (Serbia)
  • PhDc Diego Badillo, Università  degli studi di Firenze (Italy)

Timeline:

  • Submission deadline: June 10st, 2018
  • List of accepted participants: June 15th, 2018
  • Detailed program: June 20th, 2018

Petnica 2018 ISSAS Participation fees:: 500 EURO

The participation cost for the accepted participants is 500 EURO. This fee includes accommodation, three daily meals, full academic expenses, tuition, a field trip, expenses for laboratory materials, and the final certificate. The accepted participants will be requested to pay the participation fee after being accepted and before coming to Petnica 2018 ISSAS.

Petnica 2018 ISSAS contacts:

Milan Markovic – milan.markovic@petnica.rs

REGISTRATION FORM – see here

Categories Događaji

Roman World 4

Konferencija | 1/22/2018

IMPERIALISM AND IDENTITIES AT THE EDGES OF THE ROMAN WORLD 4

PETNICA SCIENCE CENTER SEPTEMBER 20–23rd, 2018

Faculty of Philosophy, Department of Archaeology, University of Belgrade

Faculty of Philosophy, Department of History, University of Novi Sad

Petnica Science Center

We are happy to announce the call for papers for the fourth conference Imperialism and Identities at the Edges of the Roman World. The conference covers various topics within the theme of social interactions directly or indirectly connected to the Roman socio-political system operating for several centuries in the Mediterranean and continental parts of Europe, Asia and Africa.

The goal of the conference is to enable an open discussion on a variety of approaches from different theoretical and methodological positions, as well as various disciplinary perspectives (archaeology, history, anthropology, art history, heritage studies). The IIERW is set to establish a wide network of scholars with different geographic and academic backgrounds and research experiences dealing with Roman imperialism and related issues.

The main topics of the conference are:

• Relations between the Roman imperialism and regional/local communities, “non-elite” or “marginal” social categories of various sorts (‘global and local’ social/cultural trends and the creation of different life-experiences)

• Social and cultural dynamics in the areas of interaction (contact, conflict, resistance, coexistence, socio-cultural creativity, connectivity and networks)

• Complexity, variety and intersections of social/cultural relations, realities and imaginations

• Diversity of construction and communication of identities

• Reflexive history of Roman studies

• Roman heritage

For the sake of clarity these topics could be narrowed down to the following issues (which are not strict thematic sections, but suggested general guidelines):

• General theoretical perspectives and methodology

• Social structure, organization and practices

• Economy and technology

• Military and diplomatic relations

• Settlements and dwelling customs

• Funeral and burial practices

• Material culture/materiality, agency and entanglement

• Religion and cult activities

• Performativity, “daily life“, entertainment

• Reception and utilization of the Roman past in the contemporary world

• Roman studies’ relations with the general public

The conference will be held at the Petnica Science Center, near Valjevo (Western Serbia), some two hours driving from Belgrade.

 

Keynote speakers:

Anna Collar (Aarhus Universitet, Denmark)

Paul Erdkamp (Vrije Universiteit Brussel, Belgium)

Andrew Gardner (University College London, UK)

Gordana Jeremić (Archaeological Institute, Belgrade, Serbia)

Neville Morley (University of Exeter, UK)

Almudena Orejas Saco del Valle (Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Madrid, Spain)

Ivan Radman Livaja (Archaeological Museum in Zagreb, Croatia)

Timeline:

June 1st – deadline for the submission of abstracts

June 15th – the list of confirmed speakers

July 31st – deadline for accommodation booking

August 31st – the final program of the conference

Abstracts submission:

If you are interested in participating in IIERW 4, please submit your abstract to one of the following email addresses: markojankovicc@gmail.com; v.mihajlovicc@ff.uns.ac.rs. Submitted abstracts should be up to 250 words long. Authors should include names and their full affiliation.

Conference fees:

Date

Price

September 19th

35 €

Day before conference (optional)

September 20th

35 €

Conference day

September 21st

35 €

Conference day

September 22nd

35 €

Conference day

September 23rd

35 €

Conference day

Participation fee

40 €

 

It is possible for all of the participants to pay separately for each day of the conference according to their individual plans. The price of 35 € per day includes accommodation, three meals and all the costs of PS Center resources (wireless internet, library,…). A special discount is provided for those staying all four days (September 20, 21, 22 and 23) of the conference – 120 € total (September 19th and participation fee not included!). Participants will receive the book of abstracts together with other conference material.

If you should have any other questions, suggestions or comments do not hesitate to contact us.

Marko Janković, PhD

Research Associate

Department of Archaeology

Faculty of Philosophy

University of Belgrade

markojankovicc@gmail.com

Vladimir Mihajlović, PhD

Assistant Professor

Department of History

Faculty of Philosophy

University of Novi Sad

v.mihajlovicc@ff.uns.ac.rs