Igor Vaduvesković

5/11/2018

Rođen sam u Zaječaru 1980. godine gde sam završio osnovnu školu i gimnaziju. Kroz petničke programe, gde sam učestvovao kao polaznik i saradnik, se susrećem sa arheologijom već u srednjoškolskom uzrastu a 1999. godine upisujem studije arheologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ubrzo nakon toga (tokom druge godine studija) počinjem da radim za Okružni sud u Beogradu na ekshumacijama batajničkih masovnih grobnica (2001-2002). Ovo iskustvo mi je omogućilo dalju afirmaciju u forenzičkoj branši te 2003. godine započinjem stalni angažman u okviru ICMP –a (International Commission on Missing Persons) za koji radim, mahom na ekshumacijama u Bosni, do 2010. godine.  Paralelno sa forenzičkom karijerom, u okviru odmora, radim i na arheološkim terenima u Srbiji. Po povratku iz Bosne nastavljam sa davno započetim studijama ali i sa forenzičkim angažmanom, ovog puta za Viši sud u Beogradu. Pored studiranja, dnevnog posla i porodice i dalje uspevam da učestvujem na arheološkim projektima te sam tako, sasvim suprotno od uobičajenog, u trenutku diplomiranja već imao pozamašno radno iskustvo.

Na prvim arheološkim istraživanjima sam učestvovao uparavo u okviru petničkog programa (iskopavali smo lokalitet vinčanske kulture u blizini istraživačke stanice) posle čega sam, narednih 20 godina, svake godine sudelovao u različitim projektima. Pored navedenih institucija sarađivao sam i sa: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd, Zavod za zaštitu spomenika kulture – Niš, Narodni muzej Zaječar, Narodni muzej Kikinda, Muzej Vojvodine, Balkanološki institut (Srpska akademija nauka i umetnosti), Medicinski fakultet (Univerzitet u Beogradu), Filozofski fakultet (Univerzitet u Beogradu), UCL (University College London), EUPM (European Union Police Mission).

Blend arheološke i forenzičke karijere je uticao eklektičarski na moja interesovanja pa sam tako spojio društvene i prirodne nauke “pod jedan krov”. Forenzika me je uvela u prirodne nauke, ponajviše biologiju (DNK) ali i u statističke metode (Bajesova statistika) i kvantitativne tehnike. Arheološki, najviše me zanimaju sociološki fenomeni kao što su kulturni transfer i populaciona dinamika. Veoma me zanimaju nova polja istraživanja, koja su upravo kombinacija prirodnih i društvenih nauka, kao što su biomolekularna arheologija i arheogenetika. Sopstveni pristup arheologiji bih najbliže mogao da podvedem pod teorijski koncept poznat kao evolucionistička arheologija.

Pored širenja sfera interesovanja, mislim da je Petnica bitno uticala na moj inicijalni naučni razvoj ali i bila neka vrsta odskočne daske za dalji profesionalni angažman.


Categories: Utisak o Petnici