Nemanja Mrđić

5/11/2018

U Petnicu sam prvi put kročio pre dvadeset jednu godinu. To nije bio moj prvi kontakt sa arheologijom jer sam već dve godine učestvovao kao volonter na iskopavanjima Đerdapa, ali je svakako bio moj prvi kontakt sa naukom i pristupom arheologiji koji će obeležiti moj život. Nisam se puno tražio u epohama jer su Rimsko carstvo i antičko nasleđe od samog početka bili u fokusu mog interesovanja. Istraživanja u Petnici su svakako ono što mi je dalo polet i početnu energiju sa profesionalnim pristupom i dobro razrađenim sistemom rada. Projekti „Ostava iz Donjeg Crniljeva“ i istraživanje Dvorane sa vigledima u Petničkoj pećini postali su temelj mog daljeg naučnog rada.

Stečeno iskustvo i naučni način razmišljanja omogućili su mi brzo napredovanje na fakultetu i dalji angažman na brojnim terenima kao saradnika Petnice, ali i fakulteta, Narodnog muzeja i Arheološkog instituta.

Osnovne studije arheologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio sam 2004. godine sa diplomskim radom „Snabdevanje vodom u antici na prostoru Gornje Mezije i jugoistočnog dela Donje Panonije“.

Danas sam naučni saradnik Arheološkog instituta u Beogradu, zaposlen na projektu istraživanja antičkog Viminacijuma u čijim istraživanjima učestvujem u kontinuitetu već petnaest godina. Nakon godina volontiranja uspeo sam da svega dva meseca nakon diplomiranja dobijem posao na projektu pod rukovodstvom dr Miomira Koraća. Pod okriljem Instituta uspeo sam prvo da magistriram na temi „Topografija i urbanizacija Viminacijuma“, a zatim i doktoriram sa temom disertacije „Vojna ikonografija od III-V veka na prostoru Ilirika“.

Osnovno polje mog istraživanja predstavljaju rimska vojska, vojna oprema i oružje, fortifikacije i rimski limes, numizmatika, ali i multidisciplinarna istraživanja koja su obuhvatila daljinsku detekciju, geofiziku, antički urbanizam i pogrebne rituale.

Sudbina nas često vodi čudnim putevima te sam imao priliku sasvim neočekivano da učestvujem i u obimnim paleontološkim istraživanjima 2009 i 2012. godine koja su rezultirala otkrićem mamuta Vike i još 6-7 delimično očuvanih skeleta mamuta i formiranjem Mamut parka na Viminacijumu, jedne od najvećih turističkih atrakcija na prostorima Srbije.

Aktivno učestvujem u radovima instituta u okviru eksperimentalne arheologije. Učestvovao sam na više naučnih skupova poput Roman Military Equipment Conference (ROMEC) Brug 2001, Xanten 2007, Zagreb 2010, Limes Congress Newcastle 2009, Ruse 2012., Ingolstadt 2015, AIAC (Associazione Internazionale di Archeologia Classica) Rim 2008. kao i na brojnim tematskim skupovima u Trnavi, Varšavi, Ferari, Beču, Karansebešu, Baile Herculane i Los Anđelesu. Predavanja po pozivu održao sam u Americi (Boston, San Francisko), Engleskoj (Kembridž), Budimpešti, Sofiji, Bukureštu i Valeti (Malta). Do sada sam objavio preko 30 radova u međunarodnim i nacionalnim zbornicima, časopisima, kao i više monografija od međunarodnog značaja na engleskom i srpskom jeziku.

Od 2012. godine radim na pripremi za nominaciju srpske sekcije Rimskog limesa na UNESCO-vu Listu svetske kulturne baštine. Sarađujem na više međunarodnih projekata sufinansiranih od strane Evropske Unije: Tourist promotion of the Archaeological Sites along the Route Aquileia – Viminacium (T-PAS), Danube Limes Brand, Open Arch, Archaest, Spomenici VII Klaudijeve legije u Dalmaciji i Meziji.

Istraživanja i projekti koje sam realizovao u Petnici činili su izuzetan početak jedne naučne karijere. Iza rezultata i zaključaka donetih tada kao mladog srednjoškolca i kasnije studenta, stojim i danas kao profesionalni arheolog i naučnik, doktor nauka i učesnik brojnih projekata od evropskog i nacionalnog značaja.


Categories: Utisak o Petnici