Selena Vitezović

5/11/2018

Zovem se Selena Vitezović i radim u Arheološkom institutu u Beogradu. U Istraživačku stanicu Petnica došla sam prvi put kao srednjoškolka. Kao učenica klasičnog smera Filološke gimnazije, prvo sam bila polaznica seminara lingvistike. Klasični smer me odveo na studije arheologije, i od trenutka kad sam postala studentkinja, postala sam mlađa saradnica na seminarima arheologije. Danas, sa posebnim zadovoljstvom dolazim kao stručni saradnik da držim predavanja novim polaznicima i da ih zainteresujem i zaintrigiram za naučni rad – ako i nije iz arheologije, svakako se nadam da moja predavanja čine korisno iskustvo.

Petnica u svakom smislu predstavlja neprocenjivo iskustvo za mene lično i za moj naučni rad. Kao klasični filolog, arheologiji me posebno privukao antički period, ali sam se vrlo brzo prebacila na praistoriju, dobrim delom pod uticajem upravo Petnice.  Osim toga, prvi susret sa arheološkim materijalom imala sam upravo u Stanici. Tu sam otkrivala literaturu koja na fakultetu nije bila dostupna, slušla starije kolege i njihova iskustva u radu. Moje prvo terensko iskustvo takođe je vezano za Petnicu, za iskopavanja lokaliteta Naselje ispred Male Pećine. Takođe, moj prvi samostalni rad iz arheologije jeste ovde predstavljeni rad „Alatke od kosti i roga sa lokaliteta Petnica – Naselje ispred Male pećine“. Danas, sa desetinama radova koje sam u međuvremenu objavila, ovaj rad mi je i dalje drag, jer, osim što predstavlja dragoceno iskustvo za pisanje naučnih radova, ovaj rad je prvi na temu koja je opredelila moje dalje profesionalno bavljenje arheologijom, tačnije, ovo je prvi rad u okviru teme za koju sam se kasnije specijalizovala tokom magistarskih studija i tokom izrade doktorata: koštana industrija u praistoriji, i, šire, praistorijska tehnologija.

Danas radim u Arheološkom institutu u Beogradu, ali, pošto sam se specijalizovala za temu kojom se ne bavi puno stručnjaka u Evropi, odlično sarađujem sa brojnim kolegama iz inostranstva, posebno dosta radim u Hrvatskoj i Bugarskoj. A sve to – počelo je u Petnici! Tu sam se prvi put susrela sa praistorijom, prvi put sa arheološkim materijalom koji me zaintrigirao, a kolege koji su sa mnom bili mlađi saradnici, kao i moji polaznici, danas su mi dobri prijatelji i kolege sa kojima uživam da radim.

Petničko iskustvo je nešto neprocenjivo, za sve ostalo....


Categories: Utisak o Petnici