Image

 

PROGRAM ARHEOLOGIJA

Dobro došli na web stranicu Programa arheologija u Istraživačkoj stanici Petnica. Na ovom mestu možete se informisati o jedinstvenom modelu obrazovanog rada u oblasti arheologija, našim aktivnostima, aktuelnim programskim sadržajima, kao i mogućnostima saradnje i učestvovanja na našim programima.

Image

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

U toku jedne kalendarske godine Program arheologija organizuje više različitih seminara, kampova, radionica i sličnih programa. Osnovu našeg obrazovanog modela čini sticanje novih i proširivanje postojećih saznanja i iskustava u istraživačkom radu iz oblasti arheologija.

 

 

 

Image

RESURSI

Kompleks Istraživačke stanice Petnica sastoji se od niza različitih sala i kabineta za rad, stručne biblioteke, više specijalizovanih laboratorija, kao i kapacitetima za smeštaj i boravak učesnika.

 

Image

ISTRAŽIVANJA

Model obrazovanog rada Programa arheologija podrazumeva realizaciju konkretnih istraživačkih projekata učesnika programa primenjujući metodologiju profesionalnog naučnog rada uz pomoć i podršku velikog broja stručnih saradnika programa.

DOGAĐAJI

 

2018 INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE - CHEMICAL ANALYSIS OF CERAMIC MATERIALS

Pozivamo sve zainteresovane studente osnovnih i postdiplomskih studija da se prijave za učešće na internacionalnom programu koji će se održati u Istraživačkoj stanici Petnica u periodu od 05. do 15. avgusta 2018. godine.

Više informacija...

IMPERIALISM AND IDENTITIES
AT THE EDGES OF THE ROMAN WORLD 4

Pozivamo sve zainteresovane koleginice i kolege da se prijave za učešće na konferenciji koja će se održati u Istraživačkoj stanici Petnica u periodu od 20. do 23. septembra 2018. godine.

Više informacija...

 VESTI                                                                                                                       

ZIMSKA ŠKOLA ARHEOLOGIJE

U periodu od 21. do 27. februara biće realizovana Zimska škola arheologije, za učesnike srednjih škola osnovnog nivoa programa. Kroz niz teoretskih predavanja i praktičnih radionica učesnici će imati prilike da se detaljnije upoznaju sa osnovnim odlikama istorijskih perioda, tehnikama i metodama koje se primenjuju u širokom spektru arheoloških istraživanja, pravilnim pristupima multidisciplinarnih istraživanja, kao i prirodi naučnih problema sa kojom se arheologija kao naučna disciplina bavi.

ZIMSKI KURS ARHEOLOGIJE

Od 01. do 05. marta u Istraživačkoj stanici Petnica biće realizovan Zimski kurs arheologije, za učenike srednjih škola naprednog nivoa programa. Sadržaj programa usemren je na pripemi učesnika za realizacijom samostalnih ili grupnih istraživačkih projekata u toku ove kalendarske godine. Pored teoretskih predavanja čije teme će se odnositi na određena istraživača pitanja obuhvaćenih predlozima, učesnici će započeti i realizaciju svojih istraživačkih tema.

PETNIČKE SVESKE 75

Krajem novembra meseca izašao je 75. broj Petničkih sveski - Zbornik radova polaznika Istraživačke stanice Petnica. Četri najuspešnija rada sa Programa arheologija koji su realizovani u toku 2016. godine  i koji su bili prezentovani na konferenciji Korak u nauku 2016. našlo se među 90 publikovanih radova u ovom izdanju.

                                          

 

PRATITE NAS