Image

 

PROGRAM ARHEOLOGIJA

Dobro došli na web stranicu Programa arheologija u Istraživačkoj stanici Petnica. Na ovom mestu možete se informisati o jedinstvenom modelu obrazovanog rada u oblasti arheologija, našim aktivnostima, aktuelnim programskim sadržajima, kao i mogućnostima saradnje i učestvovanja na našim programima.

Image

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

U toku jedne kalendarske godine Program arheologija organizuje više različitih seminara, kampova, radionica i sličnih programa. Osnovu našeg obrazovanog modela čini sticanje novih i proširivanje postojećih saznanja i iskustava u istraživačkom radu iz oblasti arheologija.

 

 

 

Image

RESURSI

Kompleks Istraživačke stanice Petnica sastoji se od niza različitih sala i kabineta za rad, stručne biblioteke, više specijalizovanih laboratorija, kao i kapacitetima za smeštaj i boravak učesnika.

 

Image

ISTRAŽIVANJA

Model obrazovanog rada Programa arheologija podrazumeva realizaciju konkretnih istraživačkih projekata učesnika programa primenjujući metodologiju profesionalnog naučnog rada uz pomoć i podršku velikog broja stručnih saradnika programa.

Dobrodošli na Program arheologija u Istraživačkoj stanici Petnica koji predstavlja jedinstveni primer vanškolskog obrazovanja mladih u oblasti arheologije. Program je usmeren na izrazito zainteresovanim i nauci orijentisanim srednjoškolcima i studentima kojima je pružena prilika da se igraju sa naukom. Ova specifična igra podrazumeva prikaz, obuku i praktičnu primenu više različitih metoda iz prirodnih, tehničkih i društvenih nauka u cilju rekonstrukcije i saznanja iz prošlosti. U toku jedne kalendarske godine organizujemo kontinuirane višednevne programe na kojima učesnici imaju mogućnosti da rade na konkretnim istraživačkim projektima primenjujući metodologiju profesionalnog naučnog rada. Pored ovih aktivnosti značaj deo programa usmeren je i na rad sa učesnicima osnovnih škola, profesionalnim radnicima, ali i realizaciji više istraživačkih projekata.

DOGAĐAJI U NAJAVI

JESENJI SEMINAR ARHEOLOGIJE 2018

Od 29. oktobra do 02. novembra 2018. godine u Istraživačkoj stanici Petnica biće realizovan jesenji seminar arheologije koji će okupiti 30 učesnika ovogodišnjeg programa, na oba nivoa, na temu Arheologija u stvarnosti. Pored niza zanimljivih predavanja i radionica koji će predstaviti zanimljiva arheološka istraživanja  tokom programa biće prezentovani finalni rezultati ovogodišnjih istraživačkih projekata koji su realizovani u toku 2018. godine.

PRIVALJIVANJE ZA PROGRAME U 2019.

Istraživačka stanica Petnica raspisala je konkurs za pohađanjem obrazovnih programa u toku 2019. godine. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da ukoliko žele da pohađaju Program arheologija se mogu na našem sajtu detaljno informisati o aktivnostima, oblicima rada i temama sa kojim se program bavi. Kompletnu prijavnu dokumentaciju i način prijavljivanja možete naći na sledećem linku.

PRATITE NAS